Szybkość zakupu

Zakup polisy zajmuje mniej niż 20 minut, bez wychodzenia z domu

Racjonalna cena

Cena jest dostosowana do warunków i czasu trwania polisy. Możliwość zrealizowania szybkiej płatności przez internet

Praktyczne rozwiązanie

Bez podawania numerów rejsteracyjnych, ułatwia to formalności przy wymianie pojazdu lub wykupie z leasingu

Bezpieczeństwo transakcji

Proces sprzedaży i weryfikacji bazuje na bezpiecznym protokole wymiany danych

Ubezpieczycielem jest

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (S.A.) z siedzibą w Budapeszcie, zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy m.st. Budapeszt pod numerem 01-10-04136.

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.), zarejestrowane w sądowym rejestrze firm pod numerem 01-10- 046150; Towarzystwo Ubezpieczeń notyfikowane w Polsce.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe dla spełnienia wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/ 2009 z dnia 21 października 2009 r. do wysokości sumy gwarancyjnej i na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie do przedłożenia

W Starostwie (wydział właściwy ds. komunikacji i transportu)
– przy wniosku o wydanie zezwolenia lub jego przedłużenia

W Głównym Inspektoriacie Transportu Drogowego
(BOTM – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego)
– przy wniosku o wydanie zezwolenia/licencji lub ich przedłużenia

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.), zarejestrowane w sądowym rejestrze firm pod numerem 01-10- 046150; Towarzystwo Ubezpieczeń notyfikowane w Polsce.

Co zyskujesz wykupując ubezpieczenie?

Możliwość wykazania zdolności finansowej za przystępną składkę ubezpieczeniową przez przewoźników:
a) którzy nie prowadzą tzw. „pełnej księgowości”
b) nie mogą przedłożyć bilansu
c) nie posiadają odpowiedniej sumy zabezpieczenia w kapitale własnym

Dostęp do systemu internetowego,
umożliwiającego między innymi:
– wydruk dokumentów niezbędnych do zwarcia umowy
(wydruk polisy możliwy jest po zaksięgowaniu
przez bank wpłaty składki ubezpieczeniowej)

Kontrola polisy dzięki dostępowi do konta on-line,
w tym możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia
do zwiększonej liczby pojazdów

Możliwość weryfikacji polisy ubezpieczeniowej
za pośrednictwem internetu, przy użyciu kodu QR

Jak zawrzeć ubezpieczenie w mniej niż 20 minut?

Jestem nowym klientem

 • Zapoznaj się z dokumentami i ofertą
 • Zarejestruj się
 • Wypełnij wniosek
 • Opłać składkę
 • Wydrukuj polisę
Rejestracja

Jestem już klientem

 • Zaloguj się używając podanego przy rejestracji identyfikatora i hasła
 • Wypełnij nowy wniosek
 • Opłać składkę
 • Wydrukuj polisę
Logowanie

OC zawodowe przewoźnika / Ubezpieczenie „do licencji”

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego jest związane z wymogiem, wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009, z dnia 21.10.2009r., które stanowi, że „przedsiębiorca transportowy musi w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe”.

 

Dla kogo jest przeznaczone OC zawodowe

 

Ubezpieczenie OC Zawodowe przewoźnika, zwane potocznie ubezpieczeniem do licencji umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie zezwolenia/licencji  (lub uzyskanie dodatkowego wypisu) na prowadzenie działalności transportowej, w przypadku kiedy przedsiębiorca nie może się wykazać rocznym sprawozdaniem finansowym, potwierdzającym dysponowanie kapitałem i odpowiednimi rezerwami o wartości co najmniej 9 tys. EUR, w przypadku posiadania jednego pojazdu i 5 tys. na każdy następny pojazd, którymi wykonuję lub będzie wykonywał działalność transportową.

 

Ubezpieczenie OC zawodowe – na co zwrócić uwagę

 

Decydując się na zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej przewoźnika, warto zwrócić uwagę na ogólne warunki umowy ubezpieczenia.

 • Czy Ubezpieczyciel nie wiąże ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozowej, zwanym potocznie ubezpieczeniem OCPD;
 • Czy ubezpieczyciel jest klasycznym Towarzystwem Ubezpieczeń, działającym w formie spółki akcyjnej, czy też Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, w którym postanowienia np. związane ze składką ubezpieczeniową, są określone statutem, co może skutkować koniecznością dopłaty składki.

 

Co obejmuje ubezpieczenie zawodowe?

 

Ubezpieczenie OC Zawodowe chroni kontrahentów przedsiębiorcy transportowego na wypadek utraty przez to przedsiębiorstwo tzw. zdolności finansowej, umożliwiającej regulowanie bieżących zobowiązań płatniczych, pozostających w bezpośrednim związku z działalnością zawodową.

Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej umożliwia przewoźnikom wykazanie minimalnej zdolności finansowej, w sposób bardziej ekonomiczny, niż wykupienie np. kosztownych gwarancji bankowych.

 

Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia OC zawodowe

 

Ubezpieczenie OC zawodowe można zawrzeć bezpośrednio w biurze pośrednika ubezpieczeniowego, Makler Ubezpieczeniowy i Doradca w/s Ubezpieczeń, Christian Waldendorfer, Oddział w Polsce, ul. Z. Słomińskiego 15/510, który prowadzi dystrybucję tego produktu zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń w powiązaniu z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2017/2358, z dnia 21.09.2017 r.

Dystrybucja ubezpieczenia OC zawodowe odbywa się także przy użyciu internetowego Systemu Dystrybucji Ubezpieczeń SDU, dostępnego na stronie www.dolicencji.eu   /  www.oczawodowe-online.pl

System jest bardzo prosty w obsłudze, a proces „sprzedaży” bazuje na bezpiecznym protokole wymiany danych. Po zapoznaniu się z ogólnymi warunkami do umowy ubezpieczenia OC zawodowe i kiedy ubezpieczający nie ma potrzeby uzyskania porady od pośrednika, to po złożeniu przez niego wniosku i opłaceniu składki ubezpieczeniowej, generuję się dokument ubezpieczeniowy/polisa w postaci pliku PDF.

 

Co umożliwia system dystrybucji SSU

 

System Dystrybucji Ubezpieczeń umożliwia organom wydającym zezwolenie i licencje, przy użyciu Internetu, uzyskanie potwierdzenia autentyczności wygenerowanej polisy dla ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej. Wygenerowana polisa z systemu oznaczona jest znakiem QR-Code, w którym zakodowany jest adres strony weryfikującej ten dokument.

 

OC zawodowe cena

 

Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna od ryzyka Ubezpieczyciela, wyrażonego przede wszystkim sumą gwarancyjną zależną od ilości pojazdów, którymi przewoźnik wykonuje działalność transportową. Aktualne stawki ubezpieczeniowe „dla przewoźników”, którzy pierwszy raz zawierają umowę ubezpieczenia OC zawodowe lub przedłużają umowę ubezpieczenia przy bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia, są podane do wiadomości na stronie internetowej. Dla floty powyżej 35 pojazdów i przy bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej, stawkę można negocjować.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – dlaczego warto?

 

Zastanawiasz się, dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Szybkość realizacji zawarcia ubezpieczenia lub wydania aneksu w przypadku podwyższenia sumy gwarancyjnej, czyli zwiększenia liczby pojazdów objętych ubezpieczeniem,

Racjonalna cena dla przewoźników, rozpoczynających działalność i przewoźników z bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia,

Praktyczne rozwiązanie – bez potrzeby podawania numerów rejestracyjnych pojazdów,

Bezpieczeństwo transakcji– proces sprzedaży i weryfikacji bazuję na bezpiecznym protokole wymiany danych.

Masz dodatkowe pytania bądź wątpliwości? Koniecznie skontaktuj się z nami.

Kontakt: adres e- mailowy: biuro-prosta@e-t-a.eu / kontakt telefoniczny: 22 397 43 24 lub 22 397 43 25  Dokumenty do pobrania, jak i wszelkie informacje, znajdują się na stronie www.dolicencji.eu  / www.oczawodowe-online.pl