Szybkość zakupu

Zakup polisy zajmuje mniej niż 20 minut, bez wychodzenia z domu

Racjonalna cena

Cena jest dostosowana do warunków i czasu trwania polisy. Możliwość zrealizowania szybkiej płatności przez internet

Praktyczne rozwiązanie

Bez podawania numerów rejsteracyjnych, ułatwia to formalności przy wymianie pojazdu lub wykupie z leasingu

Bezpieczeństwo transakcji

Proces sprzedaży i weryfikacji bazuje na bezpiecznym protokole wymiany danych

Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń

ALFA INSURANCE WIENNA

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., z siedzibą w Budapeszcie, zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy m.st. Budapeszt pod numerem 01-10-041365.

Towarzystwo Ubezpieczeń „Alfa Vienna Insurance Group” jest notyfikowane w Polsce.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczyciel dla spełniania przez Ubezpieczającego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071, z dnia 21 października 2009 r., z późniejszymi zmianami, w ramach zawartej umowy ubezpieczenia i na warunkach odnoszących się do tej umowy, pokryje jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie.

Ubezpieczenie do przedłożenia

W Głównym Inspektoriacie Transportu Drogowego
(BTM – Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego)

– przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia / licencji lub ich przedłużenia

W Starostwie (wydział właściwy ds. komunikacji i transportu)
– przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia lub jego przedłużenia

Co zyskujesz wykupując ubezpieczenie?

Możliwość wykazania zdolności finansowej za przystępną składkę ubezpieczeniową przez przewoźników:
a) którzy nie prowadzą tzw. „pełnej księgowości”
b) nie mogą przedłożyć bilansu
c) nie posiadają odpowiedniej sumy zabezpieczenia w kapitale własnym

Dostęp do systemu internetowego,
umożliwiającego między innymi:
– wydruk dokumentów niezbędnych do zwarcia umowy
(wydruk polisy możliwy jest po zaksięgowaniu
przez bank wpłaty składki ubezpieczeniowej)

Kontrola polisy dzięki dostępowi do konta on-line,
w tym możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia
do zwiększonej liczby pojazdów

Możliwość weryfikacji polisy ubezpieczeniowej
za pośrednictwem internetu, przy użyciu kodu QR

Jak zawrzeć ubezpieczenie w mniej niż 20 minut?

Jestem nowym klientem

 • Zapoznaj się z dokumentami i ofertą
 • Zarejestruj się
 • Wypełnij wniosek
 • Opłać składkę
 • Wydrukuj polisę
Rejestracja

Jestem już klientem

 • Zaloguj się używając podanego przy rejestracji identyfikatora i hasła
 • Wypełnij nowy wniosek
 • Opłać składkę
 • Wydrukuj polisę
Logowanie

OC zawodowe przewoźnika / Ubezpieczenie „do licencji”

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego jest związane z wymogiem, wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009, z dnia 21.10.2009r., z późniejszymi zmianami, art., 3 ust. 1 lit. c), które stanowi, że „przedsiębiorca transportowy musi w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania o charakterze finansowym”.

 

Dla kogo jest przeznaczone OC zawodowe

 

Ubezpieczenie OC Zawodowe przewoźnika, zwane potocznie ubezpieczeniem do licencji umożliwia przedsiębiorcom spełnienie wymogu określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) powyżej wymienionego rozporządzenia, w przypadku kiedy przedsiębiorca nie może się wykazać rocznym sprawozdaniem finansowym potwierdzającym dysponowanie kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości, co najmniej: 9 tys. EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy, 5 tys.  EUR na każdy dodatkowy pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony oraz 900 EUR na każdy dodatkowy pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, którymi przedsiębiorca wykonuję lub zamierza wykonywać działalność transportową.

 

Ubezpieczenie OC zawodowe – na co zwrócić uwagę

 

Decydując się na zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej przewoźnika, warto zwrócić uwagę na ogólne warunki umowy ubezpieczenia.

 • Czy Ubezpieczyciel nie wiąże ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozowej, zwanym potocznie ubezpieczeniem OCPD.
 • Czy ubezpieczyciel jest klasycznym Towarzystwem Ubezpieczeń, działającym w formie spółki akcyjnej, czy też Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, w którym postanowienia np. związane ze składką ubezpieczeniową, są określone statutem, co może skutkować koniecznością dopłaty składki.

 

Co obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej?

 

Ubezpieczenie OC Zawodowe chroni kontrahentów przedsiębiorcy transportowego na wypadek utraty przez to przedsiębiorstwo tzw. „zdolności finansowej”, będącej przedmiotem ubezpieczania.

Na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokryję za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego zasadne roszczenia finansowe.

Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej umożliwia przewoźnikom wykazanie minimalnej zdolności finansowej, w sposób bardziej ekonomiczny, niż wykupienie np. kosztownych gwarancji bankowych.

 

Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia OC zawodowe

 

Ubezpieczenie OC zawodowe można zawrzeć bezpośrednio w biurze pośrednika ubezpieczeniowego, Makler Ubezpieczeniowy i Doradca do sprawa Ubezpieczeń, Christian Waldendorfer, Oddział w Polsce, ul. Z. Słomińskiego 15/510, który prowadzi dystrybucję tego produktu zgodnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/97, z dnia 20 stycznia 2016 r., w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w powiązaniu z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2017/2358, z dnia 21 września 2017 r.

Dystrybucja ubezpieczenia OC zawodowe odbywa się także przy użyciu internetowego Systemu Dystrybucji Ubezpieczeń SDU, dostępnego na stronie www.dolicencji.eu

System jest bardzo prosty w obsłudze prosty w obsłudze, a proces „sprzedaży” bazuje na bezpiecznym protokole wymiany danych. Po zapoznaniu się z ogólnymi warunkami do umowy ubezpieczenia OC Zawodowe i kiedy ubezpieczający nie ma potrzeby uzyskania porady od pośrednika, to po złożeniu przez niego wniosku i opłaceniu składki ubezpieczeniowej, generuję się dokument ubezpieczeniowy/polisa w postaci pliku PDF.

 

Co umożliwia system dystrybucji SSU

 

System Dystrybucji Ubezpieczeń umożliwia organom wydającym zezwolenia i licencje, przy użyciu Internetu, uzyskanie potwierdzenia autentyczności wygenerowanej polisy dla ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej. Wygenerowana polisa z systemu oznaczona jest znakiem QR-Code, w którym zakodowany jest adres strony weryfikującej ten dokument.

 

OC zawodowe cena

 

Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna od ryzyka Ubezpieczyciela, wyrażonego przede wszystkim sumą gwarancyjną zależną od ilości pojazdów, którymi przewoźnik wykonuje działalność transportową. Aktualne stawki ubezpieczeniowe „dla przewoźników”, którzy pierwszy raz zawierają umowę ubezpieczenia OC Zawodowe lub przedłużają umowę ubezpieczenia przy bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia, są podane do wiadomości na stronie internetowej. Dla floty powyżej 35 pojazdów i przy bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej, stawkę można negocjować.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – dlaczego warto?

 

Zastanawiasz się, dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Szybkość realizacji zawarcia ubezpieczenia lub wydania aneksu w przypadku podwyższenia sumy gwarancyjnej, czyli zwiększenia liczby pojazdów objętych ubezpieczeniem,

Racjonalna cena dla przewoźników, rozpoczynających działalność i przewoźników z bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia,

Praktyczne rozwiązanie – bez potrzeby podawania numerów rejestracyjnych pojazdów,

Bezpieczeństwo transakcji– proces sprzedaży i weryfikacji bazuję na bezpiecznym protokole wymiany danych.

Masz dodatkowe pytania bądź wątpliwości? Koniecznie skontaktuj się z nami.

Kontakt: adres e- mailowy: biuro-prosta@e-t-a.eu / kontakt telefoniczny: 22 397 43 24 lub 22 397 43 25  Dokumenty do pobrania, jak i wszelkie informacje, znajdują się na stronie www.dolicencji.eu