Szybkość zakupu

Zakup polisy zajmuje mniej niż 20 minut, bez wychodzenia z domu

Racjonalna cena

Cena jest dostosowana do warunków i czasu trwania polisy. Możliwość zrealizowania szybkiej płatności przez internet

Praktyczne rozwiązanie

Bez podawania numerów rejsteracyjnych, ułatwia to formalności przy wymianie pojazdu lub wykupie z leasingu

Bezpieczeństwo transakcji

Proces sprzedaży i weryfikacji bazuje na bezpiecznym protokole wymiany danych

Ubezpieczycielem jest

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (S.A.) z siedzibą w Budapeszcie, zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy m.st. Budapeszt pod numerem 01-10-04136.

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.), zarejestrowane w sądowym rejestrze firm pod numerem 01-10- 046150; Towarzystwo Ubezpieczeń notyfikowane w Polsce.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe dla spełnienia wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/ 2009 z dnia 21 października 2009 r. do wysokości sumy gwarancyjnej i na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie do przedłożenia

W Starostwie (wydział właściwy ds. komunikacji i transportu)
– przy wniosku o wydanie zezwolenia lub jego przedłużenia

W Głównym Inspektoriacie Transportu Drogowego
(BOTM – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego)
– przy wniosku o wydanie zezwolenia/licencji lub ich przedłużenia

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.), zarejestrowane w sądowym rejestrze firm pod numerem 01-10- 046150; Towarzystwo Ubezpieczeń notyfikowane w Polsce.

Co zyskujesz wykupując ubezpieczenie?

Możliwość wykazania zdolności finansowej za przystępną składkę ubezpieczeniową przez przewoźników:
a) którzy nie prowadzą tzw. „pełnej księgowości”
b) nie mogą przedłożyć bilansu
c) nie posiadają odpowiedniej sumy zabezpieczenia w kapitale własnym

Dostęp do systemu internetowego,
umożliwiającego między innymi:
– wydruk dokumentów niezbędnych do zwarcia umowy
(wydruk polisy możliwy jest po zaksięgowaniu
przez bank wpłaty składki ubezpieczeniowej)

Kontrola polisy dzięki dostępowi do konta on-line,
w tym możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia
do zwiększonej liczby pojazdów

Możliwość weryfikacji polisy ubezpieczeniowej
za pośrednictwem internetu, przy użyciu kodu QR

Jak wykupić ubezpieczenie w mniej niż 20 minut?

Jestem nowym klientem

  • Zapoznaj się z dokumentami i ofertą
  • Zarejestruj się
  • Wypełnij wniosek
  • Opłać składkę
  • Wydrukuj polisę
Rejestracja

Jestem już klientem

  • Zaloguj się używając podanego przy rejestracji identyfikatora i hasła
  • Wypełnij nowy wniosek
  • Opłać składkę
  • Wydrukuj polisę
Logowanie